Om dreneringssystemer

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Før du begynner å arbeide på noen form for drenering system, sørg for at du planlegge alt for å unngå uønskede overraskelser.

Ting du må gjøre

  • Sørg for at gutter er fritt for rusk som løv eller søppel.
  • Sjekk om rennesteinen eller avløpsrøret er tilstoppet av hindringer
  • Unngå vann infiltrasjon i kjelleren ved å sette grus langs sidene av huset ditt
  • Omdirigerer vannet vekk fra huset ved hjelp av “L” formede albuer.

Ting du må ikke gjøre

  • Rens takrenner og avløpsrør uregelmessig, og dermed la fare for tilstopping vises
  • Prøv å beskytte sidene av huset ditt med sand eller jord.
  • La vannet renne kommer fra avløpsrørene renne langs huset basen.

Disse enkle fakta kan hjelpe deg å unngå unødvendig tid og penger tidkrevende problemer.

avløp, avløp tilstopping, avløpsrør, dreneringssystem, Gutter rør, Gutter tilstopping, Hvordan maintan draingae systemer, Pipe tilstopping, rør, Takrenner