Generatorer - Hvordan fungerer de?

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Generatorer genererer elektrisitet og de er bygget på prinsippet om elektromagnetisme. De konvertere mekanisk energi til elektrisk kraft, ved hjelp av en sammenstilling av magneter og rotorer. Basert på den kilde som leverer denne mekanisk energi, er det mange forskjellige typer generatorer, for eksempel: diesel generator omdanner kjemisk energi, resultert fra forbrenning.

De fleste fysiske og biokjemiske enheter og mekanismer er drevet av elektromagnetisme. En endring magnetfelt skaper en strøm gjennom en leder, hvis du tar en magnet, legg den på et stykke papir og spredning metallspon på den andre siden av arket, vil du se at spon spredt rundt i et bestemt mønster.

Generatoren i seg selv er sammensatt av statoren, som er en enkelt eller et sett av magneter, og rotor, noe som er en metall-løkke roterer i statoren (eller motsatt). Bevegelsen av rotoren genererer endringen i magnetfeltet nødvendig å opprette en strøm som deretter transporteres gjennom en spole til en ekstern elektrisk krets. Generatorer i kraftverk bruke en mer kompleks mekanisme, er prinsippet det samme, og bevegelsen er indusert ved hjelp av ressurser som damp – i atomkraftverk, fallende vann – i vannkraftverk, og så videre.

atomkraftverk, elektromagnetisme, magnetfelt, mekanisk energi, metall loop, vannkraftverk