Chimney opprydding

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

For å unngå pipebrann, må du sørge for at kreosot ikke har tid til oppbygging. Denne oppsamlingen skjer hovedsakelig på grunn av røyk. En pipe som brukes tre ganger i uken eller oftere, må rengjøres minst en gang i året.

Ved hjelp av unseasoned trevirke som brensel betyr at du blir nødt til å rense pipa en gang hver 6. måned. Informer deg selv om hvordan du rengjør pipa på riktig måte, for å unngå brannfare.

feiing, hvordan du rengjør en skorstein, rengjøring en skorstein, rengjøring en skorstein kreosot innskudd, rengjøring skorstein kreosot buildup, skorstein bruk, skorstein kreosot, skorstein kreosot buildup, skorstein maitenance, skorstein opprydding, skorstein rengjøring, skorstein rengjøring tidsplan