Røykgassen liners påvirke skorsteinen

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

I skorsteinen påvirkes av størrelse og materiale på flue liner. Når du bytter en flue liner eller bygge en ny skorstein, må du ha de riktige dimensjonene ikke å påvirke skorsteinen.

Effektivitet

En flue liner med de riktige dimensjonene vil sørge for at skorsteinen vil fungere som den skal og flytte gasser og røyk oppover og ut av skorsteinen

Dimensjoner

For en riktig pipetrekk plassen må være liten for å øke dens effektivitet, men likevel store nok slik at en stor mengde av røyk og gass kan unnslippe raskt.

Helserelaterte tips

En skikkelig skorsteinen vil være gunstig for deg og din families helse. Den karbonmonoksid og karbondioksid som produseres under brenningen er toksisk og må ikke bli inhalert. Utkastet forsikrer deg om at disse gassene ikke vil inn i huset og vil bli eliminert gjennom skorsteinen.

Kostnader

En flue liner med feil dimensjoner vil påvirke skorsteinen. Dette skjer fordi de gale dimensjoner vil la vannet kondenserer og fryser i røykgassen, skade den over tid og gjør det sprekke. I dette tilfellet må du kanskje reparere skorsteinen eller enda verre, konstruere en ny.

erstatte en skorstein liner, hvordan du installerer en skorstein liner kit, hvordan installere en skorstein liner, Pipeløp skorstein gasser, rengjøring av skorstein, skorstein, skorstein effektivitet, skorstein inspeksjon, skorstein isolasjon, skorstein liner, skorstein liner type, skorstein målinger, skorstein reparasjon, skorstein skader, skorstein tilstand, skorstein utkast, til skorstein kostnader