Drypp vanning system - tappekran

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Et drypp vanning systemet består av perforerte slanger som går gjennom jordsmonnet i hagen og vanne plantene ovenfor. Systemet er koblet til en kran som sikrer vann.

Du må installere en vann tidtaker til vannkranen.

Skru den med klokken. Timeren gjør systemet trenger nesten ikke vedlikehold. Koble en tilbake flyten regulator til systemet timer. På denne måten vil skittent vann ikke være i stand til å angi den viktigste vannkilden. Plasser en trykkregulator under baksiden flyt preventer å øke presset på lange lengder av slange.

Plasser et vannfilter under press regulator. Det vil hindre sedimenter kommer inn i vannforsyningen og hindre drypp hull fra tilstopping. Ved enden av slangen, kobler en ventil i bunnen av vannet filteret. Teste systemet, slå kranen på.

hage vanning systemet, sub-vanning system, vanning, vanning system, vanning systemkomponenter, vanningssystem kontakter, vanningssystem pipe, vanningssystem slange, vanningssystem tappekran, vanningssystem tilbakeslagsventil, vanningssystem trykk regulator, vanningssystem vannkilde, vanningssystem ventil